- Disclaimer voor www.Press-StartGames.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.Press-StartGames.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door the Press-StartGames. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op onze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Press-StartGames is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website voor eigen doeleinden te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Press-StartGames.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Press-StartGames te mogen claimen of te veronderstellen.

Press-StartGames streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Press-StartGames aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.Press-StartGames.com op deze pagina.

[WEBWINKELKEURWIDGET layout=new_default theme=dark color=#00408F show=yes view=slider amount=2 width=auto width_amount=240px height=250px interval=5000 language=nld]

© 2015 - 2021 Press-StartGames | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel